Moja praca - moja pasja

„Każdy człowiek tworzy samego siebie”

                                                                         Myśl starożytnego wschodu

 

W mojej pracy pragnę łączyć moją wiedzę i doświadczenie z wielu obszarów psychologii z edukacją i biznesem. Pragnę służyć klientowi jako doradca, coach i mentor, pomagać odkrywać zasoby i możliwości, inspirować i motywować do działań zwiększających efektywność funkcjonowania zawodowego i osobistego.

Niezależnie od tego czy zdecydujesz się na pracę indywidualną czy udział w warsztatach będzie to dla Ciebie inspirująca przygoda, twórcze wyzwanie w kierunku korzystnej zmiany – przez co zawsze wygrasz wiele dla siebie.

Jestem Psychologiem, Doradcą Zawodowym, Trenerem i Mediatorem, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W pracy wykorzystuję wiedzę z psychologii klinicznej i społecznej, rynku pracy, umiejętności trenerskie i terapeutyczne.

W indywidualnej pracy z klientem pracuję w ujęciu systemowym, mając na uwadze fakt, ze człowiek funkcjonuje w szerszym kontekście społecznym, a pomagając mu uporać się z problemem w jednym obszarze, polepsza się jego funkcjonowanie również w innych.

Przeprowadziłam wiele szkoleń, w tym autorskie „na miarę” bazując na interdyscyplinarnej wiedzy i korzystając z nowoczesnych technik i metod edukacyjnych. Szkoliłam osoby bezrobotne, studentów, nauczycieli, pracowników opieki społecznej, sekretariatu, przedstawicieli handlowych, kadrę zarządzającą a nawet polityka chcącego „ocieplić” swój wizerunek. Każde szkolenie jest dla mnie zawodowym wyzwaniem i ciekawym doświadczeniem. Jako wykładowca prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych kształcących doradców zawodowych i pedagogów pracy.
Stale uczestniczę w różnych formach doskonalenia zawodowego i osobistego. Moja kariera zawodowa stale się rozwija i wzbogaca.
Realizując swoją pasję pracy z drugim człowiekiem szukam inspiracji w zmieniającym się świecie, czytając i podróżując, uczestnicząc w konferencjach naukowych, spotykając ciekawych ludzi z różnych kultur. Decyzję o założeniu własnej firmy zbudowałam na bazie bogatego doświadczenia zawodowego oraz potrzeby pracy w zgodzie z własnymi predyspozycjami zawodowymi i osobowościowymi.

Wykształcenie:

• Dyplom Psychologa
• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Doradztwa zawodowego
• Certyfikat IPD
• Certyfikat KUP
• Zaświadczenie ukończenia kursu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin
• Zaświadczenie z Forum na temat „konflikty i zarządzanie w przedsiębiorstwach rodzinnych”
• Zaświadczenie ze szkolenia Niepełnosprawność, oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
• Certyfikat uczestnictwa w Akademii EFS
• Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu „zespól, finanse, kontrola, czyli wszystko o zarządzaniu projektem”
• Dyplom Mediatora Cywilnego

Dyplom Erickson College International - The Art and Science of Coaching

Doświadczenie w pracy przy projektach z EFS:

   IX 2013 - Szkolenia dla nauczycieli  z radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w sytuacjach szkolnych w ramach projektu Nowoczesna edukacja w subregionie leszczyńskim we współpracy z firmą MMConsulting Mariusz Marciniak

   IV 2013 - Doradztwo edukacyjne dorosłych w powiecie poznańskim w ramach projektu Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim - we  współpracy z Wyższą Szkołą Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

   VI -2012 Szkolenia dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach szkolnych w ramach projektu Nowoczesna edukacja w subregionie poznańskim - we współpracy z firmą ag doradztwo Adam Górski.

   III - IV 2012 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu  "Wolontariat Włącz się" we współpracy z firmą Salutaris Centrum Pomocy Psychologicznej i logopedycznej.

   I - 2012  współpraca z Fundacją In Posterum Wrocław - Projekt "Asystent rodziny - zawód przyszłości" realizacja szkoleń Edukacja zdrowotna i pielęgnacja dzieci oraz Trening pracy z rodziną z problemem bezrobocia.

 I - XII 2011 Firma MAK doradztwo, szkolenie BHP M Kaciczak  - Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkńców powiatów Nowy Tomyśl i Szamotuły"- szkolenia IPD, doradztwo zawodowe indywidualne i  wsparcie psychologiczne.

   X-XI 2010 Amb software Sp. z o.o. projekt systemowy "Wykfalifikowane kadry pomocy społecznej w województwie lubuskim" szkolenia specjalistyczne Asystent rodziny i Animator lokalny dla pracowników pomocy społecznej województwa lubuskiego.

• IV – VI 2010 r. Motorex Plus – A. Walkiewicz Pniewy – projekty „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców wsi Słopanowo i Gaj Mały” „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Dusznik i Podrzewia” „Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców sołectwa Kaźmierz” – szkolenia z obszaru rynku pracy, tworzenie IPD, szkolenia z Aktywnych Form Sprzedaży.

• IV-V 2010 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Poznań – projekt „Kształcenie ustawiczne – światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie” promocja idei lifelong learning.

• IV- VI 2010 r. Wyższa Szkoła Logistyki Poznań – Cykl szkoleń dla studentów – projekt „Aktywny student na rynku pracy”

• III 2010 r. – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku – projekt „Świadomy wybór pewny sukces – projekty rozwojowe dla szkół zawodowych” – wykładowca, trener.

• IV 2008 r. – VI 2009 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu - projekt „Szkolenia zawodowe szansą na zatrudnienie” szkolenia z zakresu rynku pracy, budowanie indywidualnych planów rozwojowych, tworzenie IPD.

• VI 2007 – PCPR Września – projekt ponadnarodowy EQUAL „Partnerstwo na rzecz rozwoju” wizyta studyjna Strasburg – ekspert w projekcie przy wypracowaniu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi

• I 2007-XII 2009 – Wyższa Szkoła zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu – projekt „Studia podyplomowe skutecznym narzędziem kształcenia kadr instytucji rynku pracy” – praca w charakterze wykładowcy, trenera na kierunku Doradztwo Zawodowe i Personalne.

• I 2007 – XII 2007 – Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy i Szczecińska Fundacja Talent Promocja Postęp – projekt „Profesjonalna Instytucja Rynku Pracy” szkolenia w ramach studiów podyplomowych dla doradców zawodowych. Prowadzenie warsztatów i wykładów: Trening interpersonalny, Komunikacja interpersonalna, Metody pracy doradcy zawodowego, Warsztat pracy doradcy zawodowego, Superwizja w pracy doradcy zawodowego.

• V 2006r. – XII 2008 r.- Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu - projekt „Biuro Karier WSZ KdE szansą na sukces dla studentów województwa wielkopolskiego” – trener szkoleń miękkich, z obszaru rynku pracy, indywidualne doradztwo kariery zawodowej.