Projekty EFS

W ramach projektów z EFS realizuję następujące szkolenia:

Treningi integracyjne

Szkolenia w ramach tworzenia Indywidualnych Planów Działania

Szkolenia doskonalące dla Doradców Zawodowych – „Warsztat pracy doradcy zawodowego” „ Rozmowa doradcza”

Superwizja w doradztwie zawodowym, „Metodyka pracy doradcy zawodowego”, „Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego”, „Komunikacja społeczna” „Projektowanie planów edukacyjnych i tworzenie portfolio kariery”

Planowanie i zarządzanie kariera zawodową

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie

Elastyczne formy pracy

Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Autoprezentacja w zawodzie nauczyciela

Komunikacja interpersonalna i asertywna

Techniki rekrutacji

Tworzenie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Komunikacja z klientem i aktywne techniki sprzedaży