Outplacement

„Daj człowiekowi rybę a będzie syty przez cały dzień, daj człowiekowi wędkę a nie zabraknie mu strawy przez całe Zycie”
                                                                                                                                                                            /Laozi – chiński filozof/

Projekty outplacementowe skierowane są do osób zwalnianych w firmach a ich celem jest jak najszybsze znalezienie nowego zatrudnienia dla tych osób.

Usługa outplacementu to ogólnie ujmując doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące lub dające nowe kwalifikacje, oraz treningi umiejętności miękkich i wsparcie psychologiczne.

Projekt outplacementu może być realizowany indywidualnie albo grupowo. Indywidualny outplacement ma zastosowanie wobec pracowników wyższego szczebla, którzy muszą być zwolnieni ze względu na restrukturyzację przedsiębiorstwa, mają duże zasługi dla firmy i jest to forma gratyfikacji.

Najczęściej realizowane są projekty outplacementu grupowego, przy zwalnianiu większej liczby pracowników w sytuacjach upadku lub restrukturyzacji firmy.

Korzyści z realizowania outplacementu ma zarówno pracownik jak i firma. Pracownik ma szansę zdobyć nowe kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie, oswoić się z koniecznością zmian życiowych a firma zyskuje dobrą opinie wśród partnerów, inwestorów i mediów. Przeszkodą w stosowaniu tego narzędzia przez firmy jest często brak funduszy, jednak środki takie można pozyskać z funduszy europejskich z POKL.

Oferuję pomoc przy tworzeniu projektów outplacementowych, doradztwo zawodowe i szkolenia dla zwalnianych pracowników. Przy projektach wykorzystuję doświadczenie wieloletniej pracy w zakresie doradztwa zawodowego, realizacji projektów aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i znajomość rynku pracy. W projektach uwzględniam zarówno plany rozwoju zawodowego jak również konieczność wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne w sytuacji zmiany.