Doradztwo dla firm rodzinnych

Doradztwo dla firm rodzinnych

„ Demokracja zaczyna się w rodzinie”

                                                         /Albert Schweitzer- filozof/
 

Firmy rodzinne w Polsce stanowią 36% sektora MMSP. Jeśli chodzi o liczbę pracowników zatrudnianych w firmach rodzinnych to przeciętnie pracuje w nich około 5.8 pracownika, w tym średnio 2,7 pracowników będących członkami rodziny. Najbardziej popularną formą prawną działalności przedsiębiorstw rodzinnych jest działalność gospodarcza osoby fizycznej w sektorze handlu i usług. Jeśli chodzi o podział własności to najczęściej jest ona skupiona w rękach przedstawicieli pierwszego pokolenia, drugie pokolenie najczęściej jest zaangażowane w pracę na rzecz firmy niż dopuszczone do udziału we własności. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie to odzwierciedla to struktura własności. / badania PARP 01-2010 /

Firmy rodzinne stanowią istotny element gospodarki, ale oprócz typowych problemów dla firm z sektora MMSP napotykają problemy specyficzne dla tej grupy przedsiębiorstw i często nie mają możliwości uzyskania wsparcia w rozwiązaniu ich specyficznych problemów.

Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych polega głównie na tym, że krzyżują się w nim role rodzinne, zawodowe i własnościowe. W związku z tym powstają napięcia związane z łączeniem interesów przedsiębiorstwa z interesami jednej rodziny. Występowanie właścicieli, zarządzających czy pracowników w podwójnej roli może rodzić konflikty pomiędzy interesami rodziny a interesami przedsiębiorstwa. Konflikty mogą pojawiać się również z powodu braku planu sukcesji, strategii przekazania firmy następnemu pokoleniu.

Firmy rodzinne rzadziej niż inne korzystają ze szkoleń i doradztwa często dlatego, że nie zawsze dysponują informacją gdzie taka pomoc mogą uzyskać.
Moja oferta skierowana jest do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych, którzy są świadomi występujących w firmach problemów, chcących je rozwiązać lub im zapobiec.

Oferuję szkolenia i doradztwo, w zakresie zarządzania pracownikami, pomoc w identyfikacji talentów i zasobów, oraz w zakresie poprawy komunikacji i dialogu między członkami rodziny zatrudnionymi i niezatrudnionymi w przedsiębiorstwie.
W sytuacjach konfliktów rodzinnych proponuję mediację. O tej metodzie można znaleźć więcej informacji w mojej OFERCIE
- MEDIACJE

Dzięki szkoleniom, indywidualnym konsultacjom lub mediacjom, poprawią się relacje w firmie, zwiększy się świadomość kompetencji i poczucie wartości poszczególnych członków rodziny zaangażowanych w rodzinne przedsiębiorstwo, co znacznie wpłynie na poprawę jego funkcjonowania.

Zapraszam do kontaktu.