Dla studentów i uczniów

Dla studentów i uczniów

„Jeśli przy drodze do sukcesu tylko siedzisz to mogą Cię wyłącznie rozjechać”
                                                                                                                          / Joseph Connor – konsultant, coach/

Ukończenie szkoły, uzyskanie dyplomu nawet dobrej uczelni nie gwarantuje już znalezienia zatrudnienia. Coraz częściej decyduje o tym czas, który upłynął od rozpoczęcia nauki, - co w tym okresie robiliśmy, jakie podjęliśmy szkolenia, gdzie odbywaliśmy praktyki, wolontariat, jakie mamy kontakty zawodowe. Musimy zdecydować jakiej konkretnie pracy będziemy szukać i jakie kolejne działania będą nas do niej przybliżać. Współczesny rynek pracy jest nieprzewidywalny, trendy wyznaczane są przez postęp nauki ale również przez zachodzące procesy społeczne – starzenie się społeczeństwa i wzrost poziomu życia. Dlatego też powstają nowe zawody, nowe możliwości zatrudnienia a inne zanikają. Właściwe przygotowanie absolwentów szkól do debiutu na rynku pracy stało się obecnie koniecznością, ale to również oznacza że losy absolwenta nie są im obojętne.

Wychodząc naprzeciw ogromnej potrzebie zdobywania i doskonalenia umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy proponuje cykl spotkań dla Biur Karier i Szkolnych Ośrodków Kariery w formie warsztatów z następujących zagadnień;

Doskonałe dokumenty aplikacyjne

Spotkanie z pracodawcą czyli siła pierwszego wrażenia.

Rób to do czego jesteś stworzony czyli Twoje predyspozycje zawodowe kluczem do satysfakcji z pracy.

Zaplanuj swoja karierę zawodową czyli zarządzaj swoimi mocnymi stronami

Zarządzanie czasem nie tylko dla roztargnionych.

Odkryj w sobie przedsiębiorcę – czy ja się do tego nadaję?

Warsztaty są oparte na prezentacjach multimedialnych, studiach przypadku, dyskusjach i aktywności własnej uczestników.

Zapewniam materiały szkoleniowe.

Ponadto proponuję seminaria dotyczące trendów na rynku pracy, budowania sieci kontaktów zawodowych – netwoorkingu, radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i w sytuacjach ekspozycji społecznej, wystąpieniach publicznych, autoprezentacji i kreowania wizerunku w miejscu pracy.

Szkolenia opracowane są na podstawie moich doświadczeń w pracy ze studentami w Biurze Karier i z młodzieżą kończącą edukację zawodową. Realizowane szkolenia były wysoko oceniane przez uczestników.