Dla Firm

„Nie mogę nikogo uczyć, ale mogę spowodować żeby myśleli”
                                                                                                          /Sokrates/

Nowoczesne szkolenia to wiedza podawana w sposób praktyczny, w taki sposób by uczestnik bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu oraz zasobach grupy odkrywał nowe możliwości swojego umysłu.

We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie, świecie opartym na wiedzy i nowych technologiach nie można ani na chwilę się zatrzymać, trzeba jednak podążać świadomie, wybierając z ogromu informacji te, które dla nas są najbardziej użyteczne. Dla rozwoju zawodowego człowieka obecnie nie tylko potrzebne jest zdobywanie nowych kwalifikacji ściśle zawodowych, ale coraz większą wagę przywiązuje się do tzw. „kompetencji miękkich”. I to właśnie te kompetencje często decydują o sukcesie zawodowym. Wśród nich takie kompetencje osobiste jak: umiejętność komunikowania się z ludźmi, słuchania, rozwiązywania konfliktów, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach stresu, presji czasu, zaangażowanie i współpraca, a także świadomość swoich mocnych stron. Rozwojem zawodowym coraz częściej zainteresowana jest nie tylko jednostka, pracownik, ale inwestowaniem w poszerzanie kompetencji zawodowych zainteresowane są również same firmy, ponieważ zdają sobie sprawę, że inwestycja w pracownika wzmacnia konkurencyjność na rynku. Szkolenia pracownicze są najbardziej popularnym narzędziem rozwoju zasobów ludzkich, dla firmy. Oznaczają one wzmocnienie potencjału a dla pracownika uzupełnienie luk kompetencyjnych w kierunku rozwoju zawodowego.

W ramach oferty realizuję szkolenia dla firm z obszaru rozwoju kompetencji osobistych, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, motywacji, komunikacji w miejscu pracy, komunikacji asertywnej, komunikacji z klientem i aktywnych technik sprzedaży. Specjalizuję się w szkoleniach dla kadry zarządzającej , oraz pracowników  z obszaru zawodów społecznych.
Szkolenia i treningi są prowadzone metodami aktywnymi z
wykorzystaniem autorskich scenariuszy z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb klienta.

Oferuję treningi i szkolenia:

1. Szkolenia dla Rodzin Zastępczych

- szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej - według autorskiego programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  również badania psychologiczne pod kątem motywacji i predyspozycji do pełnienia różnych form  pieczy zastępczej )

- szkolenie - praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej

- szkolenia rozwojające kompetencje rodzicielskie,

- superwizja dla rodzin zastępczych

2. Szkolenia dla pracowników Pomocy Społecznej 

- Doskonalenie kompetencji diagnozowania rodziny

– Stres i wypalenie zawodowe wynikające z pracy w zawodach pomocowych ,

- Superwizja.

Ponadto: