Warsztaty dla seniorów i publikacja

Warsztaty dla seniorów słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa łódzkiego, dotyczyły stresu wynikającego z kolejnego etapu życiowego jakim jest przejście na emeryturę.

Po warsztatach powstał artykuł opublikowany w Zeszycie 12 "Problemy społeczne, polityka społeczna w regionie łódzkim " wydane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.