Szkolenia dla nauczycieli i lekcje profilaktyki dla uczniów.

Realizowane szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołow szkolno wychowawczych z tematyki "Zarządzanie klasą" "Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" FAS, Prowadzenie pofilaktyki uzależnień, Dopalacze, oraz dla uczniów prowadzenie lekcji profilaktyki zachowań agresywnych, zapobieganie dokuczaniu i używaniu wulgaryzmów. Lekcje profilaktyki uzależnień - Narkotyki - Dopalacze - Nikotyna - Alkohol - Fonoholizm.